• Vstop za uporabnike
  • Registracija
  • Iskalec

Novice


Referenčna cena elektrike za leto 2018 je 42,30 EUR/MWh.

Agencija je objavila Napoved položaja proizvodnih naprav OVE in SPTE - povezava. Agencija za energijo je na svoji spletni strani objavila referenčno ceno elektrike za leto 2018. Slednja znaša 42,30 EUR/MWh. Referenčne cene drugih energentov bodo objavljene do 15. 11. 2017.
Referenčna cena električne energije se uporabi v izračunu višine obratovalnih podpor za električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije, in v izračunu obratovalnih podpor za električno energijo, proizvedeno v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, in sicer v izračunih spremenljivega dela referenčnih stroškov proizvodnje elektrike.
ARHIV NOVIC