Spletni portal centra za podpore

Dobrodošli na Portalu Centra za podpore, ki je namenjen vsem upravičencem do podpore proizvodnji elektrike iz OVE in SPTE. 

Uporabniki lahko preko portala enostavno in hitro izdajate račune, oddajate vloge, pregledujete podatke o proizvodnji, ste obveščeni o svežih novicah vezanih na podpore ter imate neposredno in hitro vez do Centra za podpore za kakršnokoli pomoč. Za lažjo uporabo so vam seveda na voljo tudi Uporabniška navodila Spletnega portala centra za podpore.
Zelo so dobrodošle vaše povratne informacije o uporabi portala. Veseli bomo tako pohval kot kritik, javljenih morebitnih napak ali podanih predlogov za izboljšave. Vsa mnenja lahko pošljete na cp@borzen.si.

Brskalnik Internet Explorer ne podpira vseh elementov za ustrezno delovanje Portala CP, zato odsvetujemo njegovo uporabo. 

 

Želimo vam uspešno in prijetno uporabo portala.

NOVICE

 • Spoštovani, v luči nedavnih poplav in s tem povezane škode, želi Vlada Republike Slovenije pridobiti nepovratna sredstva Solidarnostnega sklada Evropske unije za odpravljanje posledic naravnih nesreč. Sredstva Solidarnostnega sklada Evropske unije so namenjena pomoči prebivalstvu in sanaciji škode na javni infrastrukturi po naravnih nesrečah. Med nujnimi ukrepi, ki jih je mogoče financirati iz Solidarnostnega sklada Evropske unije, je med drugim tudi takojšnja usposobitev infrastrukture in objektov na področju energetike. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Republike Slovenije za ta namen potrebuje in pripravlja oceno stanja in škode v sektorju energije, ki vključuje tudi škodo, ki je na območju prizadetem od poplav, nastala neodvisnim proizvajalcem električne energije, ki so vključeni v podporno shemo centra za podpore, torej vam. V zvezi s pripravo podatkov o nastali škodi in njeni sanaciji, vas naprošamo, da nam čim hitreje, najkasneje pa do torka, 05. 09. 2023, posredujete podatke o vaši oz. vaših proizvodnih napravah z oceno o nastali neposredni škodi na vaših proizvodnih napravah, v kolikor so jo te v avgustu 2023 utrpele zaradi: poplav, plazenja tal ali drugih posledic hudourniškega delovanja voda.   Za navedene proizvodne naprave nam prosimo sporočite podatke ...
  VEČ...
 • Vse proizvajalce električne energije, ki imajo sklenjeno pogodbo z Borzenovim centrom za podpore, glede na spremembo zakonodaje obveščamo, da račune za obdobje proizvodnje od 1. junija 2023 dalje izdajate po višji stopnji DDV – torej 22 %. Omenjena sprememba velja samo za DDV zavezance. Upoštevanje te spremembe bo seveda ustrezno uveljavljeno na našem portalu. Opozarjamo, da če izdajate račune za dobavo 3 mesecev, je potrebno ločeno izdati račun za april in maj po 9,5 % stopnji DDV in ločeno za junij po 22 % stopnji DDV.
  VEČ...
 • Upravičence do podpor obveščamo, da Center za podpore med drugim izvaja tudi dejavnost kontaktne točke za spodbujanje investicij v OVE. Na spletni strani želimo širši javnosti ponuditi seznam oziroma nabor izvajalcev, ki delujejo na širšem področju snovanja in izvedbe projektov  za proizvodnjo iz OVE (več v 3. členu Uredbe o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije).  V kolikor sami delujete na tem področju, vas prijazno prosimo, da z namenom informiranja javnosti, dopolnite podatke ter se uvrstite na zgoraj navedeni seznam. Obrazec za uvrstitev na seznam se nahaja na POVEZAVI. Če ste bili sami le vlagatelj, ste pa pri izvedbi svojega projekta imeli dobro izkušnjo s katerim podjetjem, ki deluje na področju snovanja in izvedbe OVE projektov, pa vas prosimo, da jim posredujete to novico. Takim podjetjem bo zagotovo v interesu, da se uvrstijo na naš seznam.   Seznam bo javno objavljen na www.borzen.si/. V primeru dodatnih informacij smo vam na voljo na 01/620 7602 ali kontaktna.tocka@borzen.si.
  VEČ...
 • Srečno in uspešno leto 2023.  
  VEČ...

Arhiv novic

Prijava za uporabnike

Kontakt

E-pošta: cp@borzen.si
Telefon: 01 620 76 55
Uradne ure: vsak delavnik od 9h - 11h ter od 13h - 15h