Spletni portal centra za podpore

Dobrodošli na Portalu Centra za podpore, ki je namenjen vsem upravičencem do podpore proizvodnji elektrike iz OVE in SPTE. 

Uporabniki lahko preko portala enostavno in hitro izdajate račune, oddajate vloge, pregledujete podatke o proizvodnji, ste obveščeni o svežih novicah vezanih na podpore ter imate neposredno in hitro vez do Centra za podpore za kakršnokoli pomoč. Za lažjo uporabo so vam seveda na voljo tudi Uporabniška navodila Spletnega portala centra za podpore.
Zelo so dobrodošle vaše povratne informacije o uporabi portala. Veseli bomo tako pohval kot kritik, javljenih morebitnih napak ali podanih predlogov za izboljšave. Vsa mnenja lahko pošljete na cp@borzen.si.

Brskalnik Internet Explorer ne podpira vseh elementov za ustrezno delovanje Portala CP, zato odsvetujemo njegovo uporabo. 

 

Želimo vam uspešno in prijetno uporabo portala.

NOVICE

 • Srečno in uspešno leto 2023.  
  VEČ...
 • Državni zbor Republike Slovenije je 23. avgusta 2022 sprejel Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (v nadaljevanju ZNUDDVE), ki je bil objavljen v  Uradnem listu RS št. 114 dne 31. avgusta 2022, veljati pa je začel 1. septembra 2022. Omenjeni zakon določa, da se, ne glede na 41. člen Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1), od 1. septembra 2022 do vključno 31. maja 2023 za dobave električne energije iz tarifne oznake 2716 00 00, davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) obračunava in plačuje po nižji stopnji 9,5 %. Kot proizvajalca električne energije vas, glede na omenjeno spremembo obveščamo, da račune za obdobje proizvodnje od 1. septembra 2022 do 31. maja 2023 izdajate po nižji stopnji DDV – torej 9,5 % namesto do sedaj veljavnih 22 %. Omenjena sprememba velja samo za DDV zavezance. Če izdajate račune za dobavo 3 mesecev, je potrebno ločeno izdati račun za julij in avgust po 22 % stopnji DDV in ločeno za september po 9,5 % stopnji DDV. Obenem vas obveščamo, da v ...
  VEČ...
 • Uporabnike portala CP obveščamo, da bo v četrtek, 21. 7. 2022, med 21:00 in 24:00, potekala nadgradnja portala CP. V tem času Portala CP ne bo mogoče uporabljati. Nadgradnja bo zagotovila varnejšo in zanesljivejše delovanje portala CP, niso pa predvidene spremembe v osnovnih funkcionalnostih Portala CP. Hvala za razumevanje.
  VEČ...
 • Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o. objavlja javno obravnavo novih Pravil za delovanje centra za podpore, ki bodo nadomestila trenutno veljavna Pravila za delovanje centra za podpore (Uradni list RS, št. 88/16 in 172/21 – ZOEE).
  VEČ...

Arhiv novic

Prijava za uporabnike

Kontakt

E-pošta: cp@borzen.si
Telefon: 01 620 76 55
Uradne ure: vsak delavnik od 9h - 11h ter od 13h - 15h