Spletni portal centra za podpore

Dobrodošli na Portalu Centra za podpore, ki je namenjen vsem upravičencem do podpore proizvodnji elektrike iz OVE in SPTE. 

Uporabniki lahko preko portala enostavno in hitro izdajate račune, oddajate vloge, pregledujete podatke o proizvodnji, ste obveščeni o svežih novicah vezanih na podpore ter imate neposredno in hitro vez do Centra za podpore za kakršnokoli pomoč.
Zelo so dobrodošle vaše povratne informacije o uporabi portala. Veseli bomo tako pohval kot kritik, javljenih morebitnih napak ali podanih predlogov za izboljšave. Vsa mnenja lahko pošljete na cp@borzen.si.

Želimo vam uspešno in prijetno uporabo portala.

NOVICE

 • Agencija za energijo je na svoji spletni strani objavila dodana pojasnila k javnemu pozivu za vstop v novo podporno shemo. Pripravili in objavili so tudi dokument z odgovori na pogosto zastavljena vprašanja. Več najdete na naslednji povezavi: https://www.agen-rs.si/poziv2016
  VEČ...
 • Na Borzenu smo pripravili kratka pojasnila oziroma predstavitev sprememb v Pravilih za delovanje centra za podpore (Uradni list RS, št. 88/16), ki so v veljavi od 1. januarja 2017, in povezanih predpisih: Energetski zakon EZ-1 je uvedel vrsto sprememb pri izvajanju podporne sheme za proizvodnjo elektrike iz OVE in SPTE, ključna med njimi pa je, da poteka vstop v podporno shemo preko razpisa, ki ga objavi Agencija za energijo, in ne preko vnaprej določenih kategorij z opredeljenimi višinami podpore. Pri razpisu projekti konkurirajo med seboj, hkrati pa je opredeljena predvidena višina podpor, s katero je zamejen nabor naprav, ki lahko vstopijo v podporno shemo. Druge spremembe se nanašajo na največjo moč elektrarn, ki lahko vstopijo (10 MW OVE, 50 MW vetrne elektrarne, 20 MW SPTE), obravnavo potrdil o izvoru ter način financiranja sheme. Podrobnosti si preberite na povezavi.
  VEČ...
 • V Uradnem listu št. 88/2016 so bila 30.12.2016 objavljena nova Pravila za delovanje centra za podpore, ki začnejo veljati s 1. 1. 2017. Soglasje k Pravilom je predhodno dala Vlada na seji dne 22. 12. 2016. Nova Pravila prinašajo predvsem uskladitve s spremembami v podporni shemi za proizvodnji elektrike iz OVE in SPTE, ki sta jih uvedla Energetski zakon EZ-1 ter nova Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom.
  VEČ...
 • Naj bo leto 2017 začinjeno s pozitivno energijo. Ekipa Borzena
  VEČ...

Arhiv novic

Prijava za uporabnike

Kontakt

E-pošta: cp@borzen.si
Telefon: 01 620 76 55
Uradne ure: vsak delavnik od 9h - 11h ter od 13h - 15h