• Vstop za uporabnike
  • Registracija
  • Iskalec

Novice


Agencija objavila preostale referenčne cene energentov za 2018

Agencija je na svoji spletni strani včeraj objavila še preostale referenčne cene energentov. Preverite jih lahko na naslednji povezavi.

Upravičenci, ki imajo za svoje naprave izbrano podporo v obliki zagotovljenega odkupa ter imajo vse referenčne stroške opredeljene kot nespremenljive (to so denimo vse sončne, male hido in veterne naprave), spremembe referenčnih cen elektrike in energentov ne vplivajo na njihovo višino podpore.
Pri vseh upravičencih, ki imajo izbrano podporo v obliki obratovalne podpore, pa se bo cena spremenila skladno z znano metodologijo.
Višina OP (leto i) = referenčni stroški (leto i) – (referenčna cena el. energije (leto i) * faktor B)
Pri teh upravičencih bodo nove višine podpor opredeljene v aneksih, ki bodo upravičencem poslani proti koncu leta oziroma takoj po novem letu. Vljudno vas prosimo, da se na center za podpore ne obračate z vprašanji o višini podpore v letu 2018 za posamezne naprave.
ARHIV NOVIC