• Vstop za uporabnike
  • Registracija
  • Iskalec

Novice


Zamenjava fotonapetostnih modulov zaradi poškodb v neurjih in drugih naravnih nesreč

Agencija za energijo je na svoji strani objavila spodnje obvestilo.

Agencija za energijo obvešča vse proizvajalce električne energije iz obnovljivih virov energije, da zaradi pogostih neurij s točo in drugih naravnih nesreč, ki velikokrat poškodujejo fotonapetostne module sončnih elektrarn, lahko poškodovane fotonapetostne module nadomestijo z novimi, pri čemur ni potrebno, da so fotonapetostni moduli enake električne moči kot poškodovani, pomembno pa je, da skupna nazivna električna moč proizvodne naprave ostane takšna kot ob njeni namestitvi in razvidna iz veljavne deklaracije in odločbe o dodelitvi podpore.

Vse proizvajalce tudi opozarja, da morajo na podlagi določila petega odstavka 365. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) Agencijo obvestiti o vseh spremembah na proizvodni napravi, ne glede na to, da se moč proizvodne naprave ne spreminja.

ARHIV NOVIC