• Vstop za uporabnike
  • Registracija
  • Iskalec

Novice


Javna obravnava Pravil za delovanje centra za podpore

Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o. objavlja javno obravnavo novih Pravil za delovanje centra za podpore, ki bodo nadomestila trenutno veljavna Pravila za delovanje centra za podpore (Uradni list RS, št. 88/16 in 172/21 – ZOEE).

Na podlagi točke i) drugega  odstavka 18. člena in v povezavi s 87. členom Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21), Borzen kot izvajalec dejavnosti centra za podpore po javnem pooblastilu izdaja pravila za delovanje centra za podpore, za katera mora pred njihovo objavo v Uradnem listu Republike Slovenije pridobiti soglasje vlade.

Ključna novost pravil je povezana z novo nalogo centra za podpore, definirano s točko d) drugega  odstavka 18. člena, in sicer dodeljevanjem naložbene pomoči za naprave za samooskrbo, v povezavi z novo Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 43/22). Pravila vsebujejo tudi potrebne prilagoditve na spremembe, ki sta ju prinesla Zakon o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) in Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije ter na njuni podlagi izdani predpisi.

Javna obravnava je odprta v času od 7. 6. 2022 do 7. 7. 2022. Pripombe, komentarje in predloge lahko zainteresirana javnost izključno na predvidenem obrazcu posreduje na elektronski naslov pravila@borzen.si do navedenega datuma.

Ključni dokumenti:

Javna obravnava Pravil za delovanje centra za podpore
ARHIV NOVIC