• Vstop za uporabnike
  • Registracija
  • Iskalec

Novice


Posredovanje podatkov z oceno o nastali neposredni škodi zaradi nedavnih poplav

Spoštovani, v luči nedavnih poplav in s tem povezane škode, želi Vlada Republike Slovenije pridobiti nepovratna sredstva Solidarnostnega sklada Evropske unije za odpravljanje posledic naravnih nesreč. Sredstva Solidarnostnega sklada Evropske unije so namenjena pomoči prebivalstvu in sanaciji škode na javni infrastrukturi po naravnih nesrečah. Med nujnimi ukrepi, ki jih je mogoče financirati iz Solidarnostnega sklada Evropske unije, je med drugim tudi takojšnja usposobitev infrastrukture in objektov na področju energetike. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Republike Slovenije za ta namen potrebuje in pripravlja oceno stanja in škode v sektorju energije, ki vključuje tudi škodo, ki je na območju prizadetem od poplav, nastala neodvisnim proizvajalcem električne energije, ki so vključeni v podporno shemo centra za podpore, torej vam. V zvezi s pripravo podatkov o nastali škodi in njeni sanaciji, vas naprošamo, da nam čim hitreje, najkasneje pa do torka, 05. 09. 2023, posredujete podatke o vaši oz. vaših proizvodnih napravah z oceno o nastali neposredni škodi na vaših proizvodnih napravah, v kolikor so jo te v avgustu 2023 utrpele zaradi: • poplav, • plazenja tal ali • drugih posledic hudourniškega delovanja voda. Za navedene proizvodne naprave nam prosimo sporočite podatke preko spletne povezave (če ste utrpeli škodo na več proizvodnih napravah, prosimo izpolnite obrazec za vsako napravo posebej). Vse informacije v zvezi s potencialnimi finančnimi sredstvi, ki bodo na voljo iz Solidarnostnega sklada Evropske unije, so v pristojnosti Vlade RS oz. pristojnih ministrstev, zato vam na centru za podpore ne bomo mogli podati odgovorov s tem v zvezi. Najlepša hvala za vaše odgovore. Lep pozdrav, Center za podpore KONTAKT: e-mail: cp@borzen.si; telefon 01 /620 7655
ARHIV NOVIC