• Vstop za uporabnike
  • Registracija
  • Iskalec

Novice


Sprememba DDV pri obračunu dobave električne energije

Vse proizvajalce električne energije, ki imajo sklenjeno pogodbo z Borzenovim centrom za podpore, glede na spremembo zakonodaje obveščamo, da račune za obdobje proizvodnje od 1. junija 2023 dalje izdajate po višji stopnji DDV – torej 22 %. Omenjena sprememba velja samo za DDV zavezance. Upoštevanje te spremembe bo seveda ustrezno uveljavljeno na našem portalu. Opozarjamo, da če izdajate račune za dobavo 3 mesecev, je potrebno ločeno izdati račun za april in maj po 9,5 % stopnji DDV in ločeno za junij po 22 % stopnji DDV.

Obenem vas obveščamo, da v primeru izdaje računov za pretekla obdobja – tj. npr. za proizvodnjo od 1. septembra 2022 do 31. maja 2023, uporabite davčno stopnjo 9,5 %, tudi, če bo ta račun izdan kasneje (od 1. julija 2023 naprej).

Pojasnilo: Državni zbor Republike Slovenije je 23. avgusta 2022 sprejel Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (v nadaljevanju ZNUDDVE), ki je bil objavljen v  Uradnem listu RS št. 114 dne 31. avgusta 2022, veljati pa je začel 1. septembra 2022. Omenjeni zakon določa, da se, ne glede na 41. člen Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1), od 1. septembra 2022 do vključno 31. maja 2023 za dobave električne energije iz tarifne oznake 2716 00 00, davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) obračunava in plačuje po nižji stopnji 9,5 %.

Obvestilo o povratku na 22 % stopnjo DDV.
ARHIV NOVIC