• Vstop za uporabnike
  • Registracija
  • Iskalec

Novice


Izvedena manjša nadgradnja

Na spletnem portalu je bila izvedena manjša posodobitev.
Več

Zamenjava fotonapetostnih modulov zaradi poškodb v neurjih in drugih naravnih nesreč

Novica iz AGEN - Zamenjava fotonapetostnih modulov zaradi poškodb v neurjih in drugih naravnih nesreč
Več

Izvedena manjša nadgradnja

Nadgradnja
Več

Redna vzdrževalna dela

vzdrževalna dela
Več

Vzdrežvalna dela

Potekala bodo vzdrežvalna dela
Več

Nadgradnja

Novička
Več

Vračilo ankesov za leto 2018

Obvestilo o zahtevanem vračilu aneksov
Več

Agencija objavila preostale referenčne cene energentov za 2018

Napoved položaja proizvodnih naprav OVE in SPTE za 2018
Več

Referenčna cena elektrike za leto 2018 je 42,30 EUR/MWh.

objava agencije o novi referenčni ceni elektrike
Več

Nujna vzdrževalna dela na portalu

Obvestilo o vzdrževalnih delih.
Več