• Vstop za uporabnike
  • Registracija
  • Iskalec

Novice


Sprememba firme družbe Borzen

Sprememba firme družbe Borzen
Več

V bilančno shemo vstopila družba TELEKOM SLOVENIJE, d.d.

V bilančno shemo vstopila družba TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
Več

Vlada podelila koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko družbi Borzen, d.o.o.

Vlada podelila koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko družbi Borzen, d.o.o.
Več

Javna obravnava osnutka novih Pravil za delovanje centra za podpore

Borzen je v funkciji izvajanja dejavnosti centra za podpore na podlagi Energetskega zakona pripravil osnutek novih Pravil za delovanje centra za podpore.
Več

Objavljamo ocenjeno »tržno vrednost« proizvedene elektrike v podporni shemi

Ocena »tržne vrednosti« proizvedene elektrike v podporni shemi
Več

Pregled delovanja podporne sheme v letu 2015

Pregled delovanja podporne sheme v letu 2015
Več

Objavljamo serijo oddaj o trajnostni energiji

Oddaje o trajnostni energiji Eko utrinki
Več

Danes v veljavo stopila Uredba o samooskrbi z električno energijo

Uredba o samooskrbi z električno energijo
Več

Objavljamo višine podpor za leto 2016

Objavljamo višine podpor za leto 2016
Več