• Vstop za uporabnike
  • Registracija
  • Iskalec

Novice


Opomniki - nova zelo koristna funkcionalnost našega portala

Opomniki - nova koristna funkcionalnost našega portala
Več

Referenčne cene električne energije in energentov za leto 2017

Agencija za energijo je objavila referenčno tržno ceno za leto 2017.
Več

Evropska komisija odobrila spremembe podporne sheme

Odobritev nove podporne sheme s strani EK
Več

Letno in trajnostno poročilo družbe Borzen za leto 2015

Objava letnega in trajnostnega poročila za leto 2015
Več

Spremenjena referenčna cena zemeljskega plina

Spremenjena referenčna cena zemeljskega plina
Več

Sprememba firme družbe Borzen

Sprememba firme družbe Borzen
Več

V bilančno shemo vstopila družba TELEKOM SLOVENIJE, d.d.

V bilančno shemo vstopila družba TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
Več

Vlada podelila koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko družbi Borzen, d.o.o.

Vlada podelila koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko družbi Borzen, d.o.o.
Več

Javna obravnava osnutka novih Pravil za delovanje centra za podpore

Borzen je v funkciji izvajanja dejavnosti centra za podpore na podlagi Energetskega zakona pripravil osnutek novih Pravil za delovanje centra za podpore.
Več

Objavljamo ocenjeno »tržno vrednost« proizvedene elektrike v podporni shemi

Ocena »tržne vrednosti« proizvedene elektrike v podporni shemi
Več